България, 2022, 29 мин.
режисьорИлина Перянова

От малка Ася се грижи за безстопанствени кучета в приют “Надежда”, където майка й работи като гледач. Години по-късно, те си спомнят с носталгия този период от живота си като един от най-хубавите. Филмът ни запознава и с Розалин Шмих, която е част от "Бандата на 1500-те" - група доброволци, които помагат на Общински приют за кучета с. Горни Богров.